Ondernemerspraktijk

Ondernemingen spelen een belangrijke (economische) rol in onze samenleving. Het starten van een onderneming is zowel juridisch als fiscaal geen eenvoudige zaak. Ook op dit terrein kan notaris Van Vlokhoven u adviseren en begeleiden, bijvoorbeeld bij de vraag van de startende ondernemer: voor welke rechtsvorm ga ik kiezen? Eenmanszaak, vennootschap onder firma, B.V. of N.V.?

Juridische en fiscale Ondersteuning

Bij deze vraag spelen aspecten als aansprakelijkheid van de ondernemer en fiscale gevolgen van de keuze een belangrijke rol. Tevens wordt gekeken naar de “thuissituatie”: Is de ondernemer gehuwd en zo ja, zijn er huwelijksvoorwaarden, hoe zit het met eventuele bedrijfsopvolging, heeft de ondernemer al een testament, zo ja, moet het wellicht worden aangepast? Bij dit alles voert de notaris regelmatig overleg met de betrokken accountant of belastingadviseur van de ondernemer teneinde tot een weloverwogen en gedegen advies te komen. Uiteraard heeft de fiscale kennis van notaris Van Vlokhoven hierbij een niet te onderschatten toegevoegde waarde!

Verenigingen en stichtingen

Naast de ondernemerspraktijk heeft de notaris ook te maken met oprichtingen van andere rechtspersonen, te weten de vereniging en de stichting. Regelmatig worden vragen gesteld als: moet ik kiezen voor een vereniging of een stichting en wat zijn de verschillen? Hoe zit het met aansprakelijkheid van bestuurders? Wat zijn de fiscale verschillen?
Het spreekt vanzelf dat notaris Van Vlokhoven u bij al deze vragen kan adviseren. U kunt altijd vrijblijvend bij ons kantoor een offerte opvragen van onze zeer scherpe tarieven via onze offerte aanvraag of via e-mail!

Algemene informatie over het bovenstaande is ook te vinden via de link www.notaris.nl

www.kvk.nl
www.kadaster.nl
www.belastingdienst.nl
www.notaris.nl/overzicht-brochures