Onroerendgoed

Teneinde eigenaar te worden van onroerend goed (huis, appartement of grond) dient door de notaris een akte van levering (of akte van eigendomsoverdracht) te worden opgemaakt. Voordat de akte kan worden gepasseerd dient een aantal zaken te worden geregeld.

Voorlopige koopovereenkomst

Eerst wordt de koopovereenkomst door koper en verkoper getekend, in de volksmond ook wel “voorlopige koopovereenkomst” genoemd, echter laat u niet in verwarring brengen: zodra de overeenkomst is getekend, is deze definitief, behoudens de wettelijke drie dagen bedenktijd voor de koper en de in de meeste koopovereenkomsten opgenomen ontbindende voorwaarde, inhoudende dat de koper van de koop kan afzien, indien hij zijn financiering niet voor een bepaalde datum rond krijgt. Meestal wordt de koopovereenkomst door de makelaar opgemaakt, en vervolgens naar de notaris gezonden voor de verdere afwikkeling. Indien geen makelaar ingeschakeld is, kunt u uiteraard notariskantoor Van Vlokhoven verzoeken de koopovereenkomst op te maken, waarbij in een bespreking met de notaris alle rechten en verplichtingen van koper en verkoper worden uitgelegd. Aan die bespreking zijn geen kosten verbonden.

Totale begeleiding

Na het tekenen van de koopovereenkomst gaat de notaris zijn verplichte onderzoeken doen bij onder meer het Kadaster betreffende de eigendomssituatie van verkoper, eventueel erfdienstbaarheden (bijv. recht van overpad over het perceel van de buurman), evenals de hypothe(e)k(en) van verkoper die uiteraard moet(en) worden afgelost uit te koopsom. Indien de koper een financiering nodig heeft (ongeveer 90% van de particulieren, al dan niet uit fiscale overwegingen) maakt de notaris tevens de hypotheekakte op, die op dezelfde dag als de akte van levering dient te worden ondertekend. Belangrijk is te constateren dat de notaris dus niet alleen maar akten “maakt”, maar ook het hele financiële traject voor zowel verkoper en koper verzorgt. Tot aan de dag waarop de akten worden ondertekend houdt de notaris (of zijn medewerkers) vaak intensief contact met de makelaar, hypotheekadviseur en de bank.

Volledige afhandeling

Na het ondertekenen van de akten zorgt de notaris voor inschrijving van de afschriften van die akten in de Openbare Registers (het Kadaster), waarmee de eigendomsoverdracht en vestiging van het hypotheekrecht ten behoeve van de bank zijn voltooid. Tevens maakt de notaris na het ondertekenen van de akten en na een laatste controle op het Kadaster (bijv. beslagen!) het geld over aan de verkoper en eventueel diens bank die een hypotheek op het huis had. Ook zorgt de notaris voor doorhaling op het Kadaster (“royement”) van de oude hypotheek van verkoper, zodat het woonhuis vrij en onbelast aan koper wordt overgedragen. Het kopen van een huis moet een blijde gebeurtenis zijn, maar soms kunnen er toch juridische problemen opduiken, zoals: het huis blijkt gebouwd op vervuilde grond, er zijn ernstige gebreken aan het huis, de financiering van de koper is niet op tijd geregeld.

Notariskantoor Van Vlokhoven heeft alle kennis en ervaring om u hierbij te helpen en alle vragen naar tevredenheid te beantwoorden. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Algemene informatie over het bovenstaande is ook te vinden via de link www.notaris.nl

www.kvk.nl
www.kadaster.nl
www.belastingdienst.nl
www.notaris.nl/overzicht-brochures